– Town House : 5×16 ; 5×18 ; 5×20; 6×18giá từ 3,5 tỷ
– Shophouse : 5×20 ; 6×18 ; 6×20 giá từ 4,3 tỷ
– Semi Detached : 7.5 x 20 ; 8×20giá từ 7 tỷ
– Single Villa : 15×20giá từ 22 tỷ